Perintöoikeus

Läheisen kuolema ja omien asioiden järjestely ovat tilanteita, joissa asianajajan apu on korvaamatonta. Me olemme tukenasi vaikeissakin lakikysymyksissä, sinua kuunnellen ja ratkaisukeskeisesti toimien.

Perintöoikeuden ja perunkirjoitusten asiantuntija

Perintöoikeudellisissa kysymyksissä vaaditaan sekä lain tarkkaa hallintaa että ihmisläheistä palveluotetta. Me toimimme perintöasioissa kumppaninasi, jonka avulla haastavatkin tilanteet hoituvat ilman turhia mutkia.

Palvelumme kattavat kaikki perintöoikeuden osa-alueet. Laadimme testamentit, hoidamme perunkirjoitukset ja perinnönjaot sekä teemme tarvittavat jäämistöoikeudelliset selvitystyöt. Avustamme myös esimerkiksi verotuksellisissa kysymyksissä, omaisuusjärjestelyissä ja riitaisissa perinnönjaoissa.

Kaikki perintöoikeuteen liittyvät toimeksiannot hoidetaan toimistossamme hienotunteisesti, asiantuntevasti ja luottamuksellisesti. Voit tulla paikan päälle keskustelemaan tilanteestasi ja tarpeistasi tai pyytää meiltä neuvoa puhelimitse.

Tietoa perunkirjoituksesta

Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää kuolinpesän osakkaat eli perilliset sekä luetteloida kuolleen henkilön ja hänen mahdollisen puolisonsa varat ja velat perinnönjakoa ja perintöverotusta varten. Perunkirjoitus on toimitettava 3 kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Perunkirjoituksessa tarvitaan seuraavia tietoja ja asiakirjoja:

1. Sukuselvitys

Sukuselvitys vainajasta 15 ikävuodesta alkaen kuolemaan saakka seurakunnan aluekeskusrekisteristä tai Digi- ja väestötietovirastosta, joissa vainaja on ollut kirjoilla. Mikäli vainaja on ollut lapseton, on sukuselvitys tehtävä vanhemmista alkaen. Erilliset elossaolotodistukset kaikista pesän osakkaista tarvitaan, mikäli vainajan sukuselvityksestä ei käy ilmi onko osakas elossa.

Toimistomme tilaa pesän osakkaiden puolesta virkatodistukset seurakunnan aluekeskusrekisteristä ja Digi- ja väestötietovirastosta, ellei muuta ole sovittu.

2. Pesän osakkaiden osoitetiedot

3. Mahdolliset avioehdot ja testamentti

4. Muut asiakirjat, jotka pesän varojen selvittämiseksi ovat tarpeen:

  • kuolinpäivän saldotodistus pankista; talletukset, velat, kiinnitykset, arvopaperit. Useimmat pankit lähettävät saldotodistuksen automaattisesti vainajan viimeiseen kotiosoitteeseen.
  • päätös henki- tai säästövakuutuksesta ja hautausavustuksesta
  • tallelokero; pöytäkirja tallelokeron luetteloinnista
  • asunto-osake; osakekirja ja isännöitsijäntodistus tai kauppakirja
  • omakotitalo ja lomakiinteistö; lainhuudatukset, kiinteistöverotiedot, kauppakirja
  • muu arvokas ja rekisteröity omaisuus; auton tai veneen rekisteriote, aseet ja tiedot arvoirtaimesta.
  • jos vainaja on osakkaana jakamattomassa kuolinpesässä; perukirja ja tiedot kuolinpesän nykytilasta
  • viimeisin esitäytetty veroilmoitus
  • tieto vainajan ja lesken antamista ennakkoperinnöistä ja vainajan 3 vuoden sisään antamista lahjoista

5. Jos vainajalla on leski, on myös lesken varat ilmoitettava perunkirjoituksessa

6. Jos puoliso on kuollut aikaisemmin

On esitettävä hänen jälkeensä tehty perukirja ja mahdollinen ositus- ja perinnönjakosopimus.

7. Vainajan elinaikaan tai hautaukseen liittyvät laskut ja kuitit

Kun ne maksetaan kuolinpäivän jälkeen, sekä vainajan käyttötilin tiliotteet kuolinkuukaudelta ja sen jälkeiseltä ajalta.

Omaiset voivat maksaa vainajan laskut kuolinpesän pankkitililtä. Jos kuolinpesä on ylivelkainen, ovat pesän velat eli hautaukseen, muistotilaisuuteen ja perunkirjoitukseen liittyvät velat ensisijaisia. Muut velat maksetaan vain, jos kuolinpesässä on varoja ensisijaisten velkojen jälkeen

Perunkirjoituksen jälkeen

Toimistomme toimittaa perukirjan Verohallintoon.

Perukirja liitteineen tulee toimittaa osakasselvitystä varten vainajan pankkeihin.

Mikäli pesässä ilmenee perunkirjoituksen jälkeen uusia varoja tai velkoja, tulee laatia täydennysperukirja 1 kuukauden kuluessa.

Kuolinpesä jää perunkirjoituksen jälkeen kuolinpesän osakkaiden yhteishallintoon mahdolliseen ositukseen ja perinnönjakoon asti. Kuolinpesä lakkaa, kun kuolinpesän varat on jaettu. Laadimme perunkirjoituksen jälkeen eri toimeksiannosta myös ositus- ja perinnönjakosopimuksia.

Voimmeko olla avuksi?

Toimistossamme työskentelevät varatuomari Hannu Vehanen, OTM Sanni Planting, varatuomari Johanna Karkiala-Salmi ja OTM Janniina Hoppari.

Sijaintimme Turun keskustassa, kolmen korttelin päässä kauppatorilta, takaa helpon saapumisen kaikille asiakkaillemme.

Hannu Vehanen
varatuomari

hannu@vehanen.fi

Johanna Karkiala-Salmi
varatuomari

johanna@vehanen.fi

Sanni Planting
oikeustieteen maisteri

sanni@vehanen.fi

Janniina Hoppari
oikeustieteen maisteri

janniina@vehanen.fi